الـديـوان الـوطـني للـخـدمـات الجـامعـية

  el bouni

  3000 lits Annaba (EL BOUNI )

    La Résidence Universitaire 3000 lits ANNABA est un établissement crée en 2007....   

  Nomination :3000 lits ANNABA (EL BOUNI)
  Année d'inauguration :  2007  Surface : 21934 Téléphone :038566553
   Capacité théorique :3000  Capacité réelle :2542
   Nombre pavillons :17  Nombre chambres:  1456                          Nombre lits : 3000  Nombre douche :03     
   Nombre résidents:2542  Nationaux :2536  Etrangers :6
   Type Restaurant : centralisé   
   Salle de sport :01   
   Foyer :01   
   Bibliothèque :01   
   Ambulance :01   
   Stade :01   
   Salle d'internet :01   
   Clinique  :01   
   Salle d'activités  :01   
  Atelier technique :01   

   Quelques photos:

   

   Localisation :

   

   

  CONTACTEZ NOUS

  • Rue Beskri Ali - CITAM -  Annaba
  • Télephone :038 43 58 10
  • E-mail:contact@dou-annabac.dz

  LA PAGE FACEBOOK

  Direction des Œuvres Universitaires ANNABA CENTRE© 2018 tous droits réservés