الـديـوان الـوطـني للـخـدمـات الجـامعـية

  el bouni

  Bouhdid

    La Résidence Universitaire Bouhdid est un établissement crée en 1987....

  Nomination :BOUHDID
  Année d'inauguration :  1987  Surface : 6200 Téléphone :038412229
   Capacité théorique :400  Capacité réelle : 191
   Nombre pavillons :05  Nombre chambres:  180                          Nombre lits : 400                                    Nombre douche :01    
   Nombre résidents:191  Nationaux :191  Etrangers :0
   Type Restaurant : integré   
  Salle d'activités :01   
   Foyer :01   
   Bibliothèque :01   
  Salle multi sport :01   
   Stade :01   
   Salle d'internet :01   
   Atelier Technique :01
   Clinique :01

  Suivez la vidéo :

   Quelques photos:

  LOCALISATION :

   

  CONTACTEZ NOUS

  • Rue Beskri Ali - CITAM -  Annaba
  • Télephone :038 43 58 10
  • E-mail:contact@dou-annabac.dz

  LA PAGE FACEBOOK

  Direction des Œuvres Universitaires ANNABA CENTRE© 2018 tous droits réservés