الـديـوان الـوطـني للـخـدمـات الجـامعـية

  el bouni

  Plaine Ouest

    La Résidence Universitaire Plaine Ouest est un établissement crée en 1986...

  Nomination :Plaine Ouest
  Année d'inauguration :  1986  Surface : 13980 Téléphone :038 41 39 34
   Capacité théorique :228  Capacité réelle :210
   Nombre pavillons :03  Nombre chambres:  112                      Nombre lits : 224  Nombre douche :    
   Nombre résidents:210  Nationaux :210  Etrangers :
   Type Restaurant : integré   
   Clinique :01   
   Foyer :01   
   Bibliothèque :01   
  Atelier technique :01   
   Stade :02  
   Salle d'internet :01   

   Quelques photos:

   

  Localisation :

   

   

   

  CONTACTEZ NOUS

  • Rue Beskri Ali - CITAM -  Annaba
  • Télephone :038 43 58 10
  • E-mail:contact@dou-annabac.dz

  LA PAGE FACEBOOK

  Direction des Œuvres Universitaires ANNABA CENTRE© 2018 tous droits réservés